Cu avi sordi assai sempri cunta, cu avi a mugghieri bedda sempri canta

( Chi ha tanti soldi sempre conta , chi ha la moglie bella sempre canta )